Om DXLC

Norske «DX-Listeners’ Club» ble stiftet i 1955 som en av de første DX-klubbene i Europa. De første årene hadde DXLC medlemmer over hele kontinentet, og klubbladet «DX-News» ble i denne perioden utgitt på engelsk. Etterhvert begynte DXLC imidlertid å konsentrere seg om norske og nordiske DXere, slik at DX-News og andre klubbaktiviteter nå foregår kun på norsk.

I øyeblikket har DXLC om lag 190 medlemmer, hvorav over 80% i Norge og resten hovedsaklig i de øvrige nordiske landene. DX-News utgis åtte ganger i året og inneholder nyheter, tips og loggspalter, i tillegg til mye godt artikkelstoff om radio og DX-hobbyen. Klubben drives av medlemmene på frivillig, ubetalt basis. DXLC er ikke-kommersiell, og all inntekt går ut til medlemmene i form av forskjellige ytelser.

DXLC utgir også enkelte andre publikasjoner, for eksempel «Amazing AM», som er en oversikt over alle mellombølgestasjoner som er logget i Norge etter andre verdenskrig. Alle som er interessert i mellombølgelytting vil finne et vell av opplysninger om stasjoner, frekvenser og sendesteder i denne listen. «Amazing AM» er tilgjengelig både i trykt og elektronisk utgave (diskett), begge deler koster NOK 150,-

Klubben avholder også fra tid til annen lyttetreff og andre sammenkomster for medlemmene. Høsten 1997 stod DXLC som arrangører for det årlige nordiske mesterskapet i DXing, «Nordx ‘97».

Medlemsskap i DXLC koster NOK 200 for medlemmer bosatt i Norge, NOK 250 i resten av verden. For et web-medlemskap er prisen NOK 100, men da må du selv laste ned medlemsbladet i stedet for å få det tilsendt i posten. Nordiske DXere kan oppnå rabatter ved å benytte seg av et abonnementssamarbeid mellom de nordiske DX-klubbene («Sampren») – ta kontakt med DXLC eller din lokale klubb for nærmere opplysninger.

Ønsker du å abonnere på DX News ta kontakt med vår kasserer. Vi godtar VISA og innbetalinger over post- eller bankgiro.

Reklamer
%d bloggere like this: